Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

SoftOrbits Screen Recorder for Windows 11 Giveaway
$ 29.99
ΕΛΗΞΕ

Giveaway of the day — SoftOrbits Screen Recorder for Windows 11

Experience the next level of screen recording excellence.
$ 29.99 ΕΛΗΞΕ
Αξιολόγηση Χρηστών: 12 Σχολιάστε

SoftOrbits Screen Recorder for Windows 11 ήταν διαθέσιμο ως προσφορά στις 3 Οκτωβρίου 2023!

Σήμερα Giveaway of the Day
$39.00
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα
Επιδιορθώστε τα Windows, καθαρίστε το μητρώο και μεγιστοποιήστε την απόδοση του υπολογιστή σας με 1 κλικ

Experience the next level of screen recording excellence with SoftOrbits Screen Recorder! Are you tired of struggling with subpar screen capture solutions? Look no further. SoftOrbits brings you a comprehensive screen recording tool that's perfect for professionals, educators, gamers, and anyone who needs to capture and share their screen content effortlessly.

Key Features:

1. Exceptional Quality: SoftOrbits Screen Recorder is your guarantee of top-notch video and audio quality. Say goodbye to pixelation and audio issues; your recordings will be crisp and clear.
2. User-Friendly Interface: We've designed our software with simplicity in mind. No matter your level of expertise, you'll find our intuitive interface a breeze to navigate. Start recording like a pro in no time!
3. Customizable Settings: Tailor your recordings to your exact specifications. Choose specific screen areas, adjust frame rates, fine-tune audio settings, and more to create the perfect recording.
4. Webcam Overlay: Add a personal touch to your recordings by including your webcam feed. Ideal for video tutorials, vlogs, and video conferencing, this feature lets you connect with your audience on a deeper level.
5. Annotation Tools: Highlight, draw, or add text to your recordings in real-time. Emphasize key points and provide clear instructions with these built-in annotation tools.
6. Lightweight and Efficient: Our software runs seamlessly on your computer without causing performance issues. Even on less powerful systems, you'll enjoy smooth and efficient recording.


The current text is the result of machine translation. You can help us improve it.

Προαπαιτούμενα:

Windows 11

Εκδότης:

SoftOrbits

Σελίδα:

https://www.softorbits.net/screen-recorder/

Μέγεθος Αρχείου:

1.17 MB

Licence details:

6 months

Τιμή:

$ 29.99

GIVEAWAY download basket

Developed by MPCSTAR
Developed by Web Solution Mart
Developed by Head Document Tool Software, Inc.
Developed by Tomasen

Σχόλια σχετικά με το SoftOrbits Screen Recorder for Windows 11

Thank you for voting!
Please add a comment explaining the reason behind your vote.

Προσφορές για iPhone »

Super Tank Battle R - Type X Giveaway
Super Tank Battle has been released over 9 years. It is time to improve it.
$4.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Future Ludo Giveaway
Now we bring you to space, bring the war to universe.
$4.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
AI Generated Art Giveaway
AI Generated Art allows you to create AI art using variety techniques, models and adjustment with Stable Diffusion.
$3.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Video Compress· Giveaway
Video Compress simply compresses your video to save up more storage space on your devices without reducing the quality.
$1.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
bProgress - Manage Daily Tasks Giveaway
A productivity tool that combines progress management with schedule planning.
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα

Προσφορές για Android »

Dope Wars (Weed Edition) Giveaway
This version of Dope Wars (Weed Edition) is ported directly from the wildly popular version of the PC game.
$1.29 ➞ Δωρεάν σήμερα
Pulse 2: Wear OS watch face Giveaway
Only for Wear OS devices - API 28+.
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Word Cage PRO Giveaway
Word Cage is a new relaxing word search game with an original gameplay.
$1.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Black Army Emerald - Icon Pack - Fresh dashboard Giveaway
You can see your wallpaper from the dashboard thanks to the transparency.
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Final Castle Defence : Idle RPG Giveaway
efense RPG is to train heroes, towers and pets to defend the Castle against enemies.
$1.59 ➞ Δωρεάν σήμερα